Tænk ikke på, om din medarbejder arbejder for meget eller for lidt indenfor en given periode. Det styrer din VKSplan.

I alle overenskomster er der regler for, hvor meget en medarbejder må arbejde – og der findes flere regler, som i daglig tale kaldes:

  • 11-timers reglen
  • Fridøgns reglen (6 dags reglen)
  • 8-timers reglen
  • Hviletidsreglen

I VKSplan er det nemt at håndtere hviletid/arbejdstid, da man altid ved vagtoprettelse advares hvis vagten vil overskride en allerede defineret total for hver enkel medarbejder og dennes overenskomst.