VKS-funktioner

Her kan læse om alle de funktioner, som VKS tilbyder. Det er en lang liste, hvor du let kan finde det, du vil vide:

Afbestillinger

Dine kunder kan anmode om at en vagt afbestilles. Du skal godkende afbestillingen.

Arbejdstidsregler

I alle overenskomster er der regler for, hvor meget en medarbejder må arbejde. Men tænk ikke over det. Det håndterer VKSplan og advarer, hvis reglen overskrides

Beskedskabeloner

Når du sender vagter i tilbud, en vagt tildeles en vikar, vagt afbestilles, kvitteres, der sendes en reminder, erc. etc. så indeholder VKS en skabelon med en letforståelig og professionel tekst. -Og, som booker har du altid mulighed for at se og tilrette teksten inden du sender den.

Brikker og kalendere

Med brikker bliver alle kalendervisningers indhold gjort tydeligere og mere overskueligt. Brikkerne giver plads til mere information, samtidig med at du nemt bevarer overblikket.

Deadline på vagter

Hvis kunden ønsker at få sikkerhed for at I leverer en vikar inden et bestemt tidspunkt, kan I eller kunden give vagten en deadline.

En kalender pr. Vikar

Medarbejdere kan vedligeholde og selvbetjene egen kalender og eget rådighedsskema, få overblik over tidligere og kommende vagter, samt udfylde og rette egne stamdata.

Hvad skal vikarernes kalender bruges til

Det bestemmer I selv!!! -Men oplagt er vagter, sygdom, rådighedserklæringer, ferie, vagtblokeringer.
Vores super fleksible brik-system sikrer at vikarkalenderen kun indeholder brikker der passer til jeres forretningsgange.

Integration til lønsystem

Pt. understøtter vi integration til Dataløn, og vi arbejder løbende på at give adgang til andre lønsystemer som vore kunder ønsker.

Kvitteringssystem

Undgå papirspild. Registrer, rediger og kvitter for vagter i VKSplans brugervenlige og tidsbesparende kvitteringssystem, som vi kalder “Digitale grønne sedler”.

Roller

En rollebaseret og modulopbygget tilgang i VKSplan, sikrer at de forskellige roller har hver deres interface med forskellige adgangsniveauer.

Samarbejde med andre bureauer

Registrer andre bureauer I samarbejder med, og send vagttilbud m.v. til  dem, præcis som når I sender vagter til egne vikarer.

Statistikker

Statistikkerne giver dig overblik over fx afviklede vagter, antal vagter pr. medarbejder, antal vagter hos en kunde etc. og anvendes oftest som et ledelsesværktøj og i forbindelse med fakturering eller lønberegning.

Vikaransøgninger

Benyt vores helt nye ansøgningsmodul som sikrer at i overholder GDPR.
Ansøgere kan med et enkelt klik gøres til en vikar.

 Fleksibel kalender

Medarbejderen kan vedligeholde sin egen rådighedskalender, få overblik over tidligere og kommende vagter, godkende og kvittere for vagter samt udfylde og rette egne stamdata

 To-vejs SMS kommunikation

Alle beskeder i forbindelse med vagtbehandlingen, velkomstbeskeder og logins genereres automatisk af VKSplan på baggrund af indbyggede skabeloner. Du slipper for selv at skrive oplysninger om vagter, mødesteder, kontaktpersoner etc.