VKSplan er enkel og effektiv vagt- og vikarstyring, når det er bedst.

 • VKSplan er optimeret til både små og store organisationer
 • Fungerer både med løse vikarer, fastansatte og vikarkorps
 • Sikker og stabil drift siden 2002
 • Integration til eksterne systemer – f.eks. KMD Kvantum
 • Over 1 milliard lønkroner er administreret igennem VKSplan
 • Bruges af danmarks største kommune
 • To-vejs kommunikation med vikarer via SMS, ved booking og vagtudbud
 • Cloudløsning på servere placeret i Danmark
 • Unik modulopbygning sikrer smidige valgmuligheder
 • Ingen omkostningstunge tilpasninger
 • Effektive og fleksible statistikværktøjer giver overblik
 • Fri oprettelse af vikarer, kunder og bookere
 • Konkurencedygtige priser
 • Markedets bedste statistik
 • Dansk udviklet IT-system

VKS driftes på professionelt PCI- og DS-certificeret hostingcenter, og kan kun anvendes via krypteret forbindelse. Dette garanterer driftstabillitet og sikkerhed for jeres data.

Inddel i distrikter

Til at styre et område, enten som et distrikt eller en samling af flere distrikter, bruger vi modulet Satellit.

Modulet VKS-Satellitkorps gør det hurtigt for jer at uddelegere administration af kunder, vagter og vikarer i et eller flere distrikter – og giver mange muligheder for at opdele bookingarbejdet.

I kan nemt oprette og nedlægge satellitkorps og tilknytte bookingmedarbejdere. Også uden at involvere IT-drift.

 • Lokalcentre kan have egne vikarer, som de selv kan administrere
 • Det centrale vikarkorps kan tage over – for eksempel i weekend og ferier
 • Bookerne i det centrale vikarkorps kan uden videre oprette nye satellitkorps
 • Personer, der skal arbejde som bookere i satellitkorpset, får adgang af bookere i det centrale vikarkorps

Med dette modul får I reelt mulighed for at lave vikarstyring til hele kommunen!

I kan nemt oprette og nedlægge satellitkorps og tilknytte bookingmedarbejdere. Også uden at involvere IT-drift.

Teams

Jeres kunder kan selv bestille vagter online og få overblik over afviklede -, bestilte – og kommende vagter. Det betyder, at bookerne kan registrere, hvilke medarbejdere i kommunen der må bestille på vegne af hvilke enheder. Det vil sige, at det er vikarkorpset selv, der kan administrere, hvilke medarbejdere der må anvende VKS-Kunde.

Bookerne ved vikarkorpset klarer som hidtil vagtbehandlingen, og kan stadig bestille vagter. Bookerne kan stadig se, hvem der har bestilt eller afbestilt vagter og hvornår.

Kontakt os allerede i dag og hør om jeres muligheder på salg@stabil-it.dk.