Undgå papirspild. Registrer, rediger og kvitter for vagter i VKSplans brugervenlige og tidsbesparende kvitteringssystem, som vi kalder “Digitale grønne sedler”.

Her håndteres al arbejdstidsregistrering med fuld dokumentation og logning af hvem, hvad og hvornår.

Det er også muligt at registrere overtid, sygdom, ferie etc. i forbindelse med kvitteringerne, og medarbejderen kan rette i sin vagt, hvis den er forlænget eller forkortet.

Timeregnskabet på en vagt kan “låses op” af en booker, så løntyper, timer og priser til vagten kan rettes manuelt.

Dette er især nyttigt, hvis en vagt af forskellige årsager skal faktureres på anden måde end ellers eller hvis afregning af vagten skal ændres i fht. pristabellens beregning.

Da medarbejderen er logget ind med personligt brugernavn, når han/hun kvitterer, så er kvitteringen juridisk gyldig på samme måde som en fysisk underskrift på en fysisk vagtseddel.