Hvileperiode og fridøgn

  1. Forside
  2. Supportcenter
  3. Definitioner
  4. Hvileperiode og fridøgn

Når du booker en vagt i VKSplan, vil der for hver vikar blive vist et regel-ikon der indikerer om 11 timers reglen og reglen om ugentligt fridøgn er overholdt.
På den måde kan du hurtigt overskue hvilke vikarer der er relevante til vagten og om der evt. skal ændres i vagtplanen.

  • Grønt regel-ikon = begge regler er overholdt.
  • Rødt regel-ikon = der er et problem med en eller begge regler – hold musen over ikonet for at få oplyst hvad problemet er.

Herunder beskrives hvordan VKSplan vurderer om 11 timers reglen og reglen om ugentligt fridøgn er overholdt.

11 timers reglen bestemmer at en medarbejder skal have minimum 11 timers hvile i enhver 24 timers periode.

For at kunne se om 11 timers reglen er overholdt for en vagt, kigger VKSplan på den 24 timers periode der slutter på vagtens sluttidspunkt og starter 24 timer før.
Herfra returneres den længste hvileperiode.
Hvis den længste hvileperiode er mindre en 11 timer vil VKS vise et rødt regel-ikon i forbindelse med vagten.

Et tænkt eksempel der viser en ny vagt der skal tilknyttes en vikar.
Vikaren har i forvejen en 7 timers og en 4 timers vagt. 11 timers reglen er overholdt.

Regel om ugentligt fridøgn bestemmer at en medarbejder i løbet af enhver 7 døgns periode skal have mindst en 24 timers sammenhængende friperiode. Desuden skal friperioden på 24 timer ligge i umiddelbar forbindelse med en 11 timers hvileperiode, hvilket indebærer at medarbejderen reelt skal have minimum 35 timers sammenhængende frihed.
VKSplan vil returnere den længste friperiode i undersøgelsesperioden og markere regel-ikonet rødt hvis friperioden er mindre end 35 timer.

Reglen om ugentligt fridøgn er overholdt i ovenstående tænkte eksempel.
Den længste friperiode i den undersøgte periode er på 40 timer – dvs. større end 35 timer.

NB! -Reglen specificerer ikke at den 11 timers hvileperiode skal ligge indenfor 7 døgns perioden eller om den må grænse op til 7 døgns perioden (altså ligge lige før eller efter de 7 døgn).
Dette er årsagen til at den undersøgte periode er 7 døgn + 11 timer.

Bemærk!

Da en ny vagt ofte indsættes i vikarkalendre hvor der allerede er aftalt vagter både før og efter den nye vagt, så vil VKSplan undersøge perioden både før og efter den nye vagt.
Dette gælder for både 11 timers reglen og reglen om ugentligt fridøgn.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede artikler