Brikker og kalender

 1. Forside
 2. Supportcenter
 3. Definitioner
 4. Brikker og kalender
 1. Forside
 2. Supportcenter
 3. Moduler
 4. Brikker og kalender

Med brikker i kalenderen, opnår du en fuldt fleksibel kalender, hvor du selv styrer hvad der skal visualiseres i kalenderen.

Brikkerne i kalenderen kan for eksempel give dig:

 • Hurtig og nem oprettelse af blokeringer og planlægning
 • Fleksible opgørelsesperioder per vikar
 • Forskellige normtider, der skifter på selvvalgt dato
 • Selvbetjening af de visuelle sammentællinger i kalenderen: Opgørelsesperiode, ferie, sygdom, afspadsering
 • Vikaren opretter selv via webapp på iPhone, Android, iPad, Tablet eller PC – efter rullehorisonten

Plusmenuen opretter brikker i kalenderen

I kalenderen er der kommet et stort grønt plus, det kalder vi plusmenuen. Her ses en åben plusmenu:

 • Når plusmenuen er lukket, så vil klik i kalenderen folde uger i kalenderen ud eller sammen. Ved at klikke på det grønne plus øverst til venstre, åbner man plusmenuen.
 • Når plusmenuen er åben, så vil klik i kalenderen oprette den rådighed, blokering eller infobrik, man har valgt i plusmenuen. Man kan også i plusmenuen angive om klik i kalenderen opretter brikker der varer et døgn, eller kun en del af døgnet.

Rette og slette brikker

Efterfølgende klik i kalenderen på brikken, giver mulighed for yderligere præcisering af periode, angivelse af noter, slette brik med mere.

Her er to eksempler på en åben plusmenu hvor de ofte anvendte brikker i medarbejderkalenderen ses, og en lukket plusmenu.

Ugevisninger i kalenderen

Kalendere for alle medarbejdere, kan individuelt per medarbejder, foldes sammen og foldes ud, for at få adgang til at se mere data per medarbejder.

 • På kalenderen for en medarbejder der viser mange uger samtidig, er alle uger som standard foldet ud og plusmenuen er foldet ud. Klik i kalender vil derfor oprette brikker.
 • På ugeoversigten der viser mange medarbejdere på en gang, er alle kalendere som standard foldet sammen og plusmenuen er lukket. Klik i kalenderen vil derfor folde medarbejderens ugekalender ud, og endnu et klik vil folde den sammen igen.

Typer af brikker

Brikkerne er delt op i 3 forskellige typer: Rådighed der vises med grønt, blokeringer der vises med rødt og gult og information der bruger blåt.

De mest anvendte briktyper er:

Rådighed

Eksempel på 3 typer brikker: Rådighed, Blokeringer og Info.
 • Til rådighed

Blokeringer

 • Sygdom
 • Ferie
 • Barn syg
 • Afspadsering
 • Seniordag
 • Omsorgsdag
 • Akut på dagen

Information

 • Sum løntimer
 • Normbrik

Brikkernes farve og kategorifarve

Hver brik kan have en farve og en kategorifarve.

 • Når kalenderen er åben vises brikkens farve som baggrund på brikken, mens kategorifarven ses som en understregning.
 • Når kalenderen er foldet sammen, ses kun kategorifarven.

De to typer farvekoder, giver dermed mulighed for både at have et godt overblik over brikkategorierne når kalenderugerne er sammenfoldet, samt se meget præcis information når kalenderen er foldet ud. For de uger der er sammenfoldet, vil man derfor kun se kategorifarven som en linje, der derved stadig giver den nødvendige information om brikken er en rådighed, blokering etc.

 • Farven på en brik angiver meget specifikt typen – for eksempel rød for ferie og gul for sygdom.
 • Under brikken er der en understregning, som vi kalder kategorifarven som der har sing egen farvekode – for eksempel grøn for rådighed og rød for en blokering.

Styring af farver

I har selv fuld mulighed for at vælge farverne på brikkerne i kalenderen, så farverne kan opsættes så de passer til jeres behov og normer.

Her ses er et oplæg til et farvetema og hvordan farver kan tilpasses til forskelligt fravær og rådighed.

For at få ændret jeres farveskema, bedes I kontakte os.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede artikler