Vikarkorps, flyverkorps og interne vikarkorps

Hvad er et vikarkorps?

Et vikarkorps er et internt vikarbureau i en kommune, en større virksomhed eller i et fællesskab af virksomheder/institutioner.

Nogle steder kaldes et vikarkorps også et internt vikarkorps eller et flyverkorps, og andre steder defineres der en forskel ved at et vikarkorps fungerer som en separat virksomhed ejet af kommunen der samtidig fakturerer sin kunde (kommunen) på markedslignende vilkår, mens et flyverkorps på samme måde fungerer som et vikarbureau, men på et fast budget, uden at fakturere kommunen.

Vikarkorpsets fordele

Et vikarkorps kan for det første give en kommune en forbedret økonomi, ved at effektivisere på tværs af afdelinger, på et mere effektivt niveau end et eksternt vikarbureau kan. Samtidig vil vikarkorpset som oftest også samarbejde med en stribe af vikarbureauer, og dermed have en langt større mulighed for at løse alle opgaver, uden at ende i en situation hvor man mangler ressourcer.

Vikarkorpset fungerer på denne måde som en portal til vikardækning i kommunen hvor en effektiv styring af vikardækningen bliver mulig, med et system som VKSplan der understøtter alle behovene i et vikarkorps.

Samtidig giver vikarkorpset mulighed for at sikre borgerne at de møder kendte ansigter, det betyder noget for alle borgere og i meget høj grad de ældre borgere på plejehjem og ældrecentre, samt vores yngste borgere i daginstitutioner, børnehave og vuggestuer. Vikarkorpset sikrer dermed at alle borgere får den hjælp, pleje, omsorg og tryghed som de fortjener.

Medarbejdere – ikke bare vikarer

En kommune kan også bruge vikarkorpset til at højne kvaliteten på de enkelte institutioner, der bruger medarbejdere fra vikarkorpset. Vikarkorpset giver en langt højere grad af fleksibilitet. Og for de kommuner der forstår at udnytte medarbejdernes øgede mulighed for vidensdeling på tværs af institutionerne de kommer i, giver vikarkorpset en større kvalitet i den enkelte afdeling eller institution.

Kommunens medarbejdere startede måske som vikarer, men fungerer i virkeligheden som konsulenter med en viden om hvad der fungerer godt det ene sted, og uddanner kommunen medarbejderne i at bringe denne viden med til det næste sted, så giver det mulighed for en løbende vidensdeling der kan tage kvalitetsniveauet flere trin op.

Arbejdes der systematisk med denne metode i kommunen, så de forskellige ledere i de enkelte afdelinger og institutioner tilskynder denne arbejdsmetode på tværs, så opnås der en løbende udvikling og uddannelse på tværs af afdelingerne og uudtømmelige stordriftsfordele.

VKSplan kommer gerne ud og forklarer hvordan et sådant samarbejde opnås, og vi kan også tilbyde kurser samt etablere erfa-netværk med kommuner der allerede arbejder efter denne model og kender fordelene.

Kontakt os allerede i dag på‬ salg@stabil-it.dk eller ring på 42 40 50 20.